Over

Als samenwerkende overheden zetten we in op een toekomst met schoon elektrisch vervoer. Binnen het project MRA-Elektrisch zijn gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht verenigd om het elektrisch rijden te stimuleren. De G4-steden doen dat in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Binnen de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH) werken 29 gemeenten* rond Rotterdam samen aan de uitrol van een netwerk van openbare laadpunten. SGZH doet mee met de gezamenlijke aanbestedingen van de gemeente Rotterdam.

Met het elektrisch rijden maken we serieus werk van de energietransitie en leveren we een stevige bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit. Ofwel: een schone lucht en gezonde toekomst voor ons allemaal. Met deze missie als basis, realiseren we een netwerk van openbare oplaadpalen, promoten het elektrisch autodelen, stimuleren elektrische goederendistributie en het laden met lokaal opgewekte groene stroom. Om maar een paar activiteiten te noemen. MRA-Elektrisch en de G4 trekken zoveel mogelijk samen op, vanuit de filosofie dat het delen van kennis het elektrisch rijden in Nederland sneller vooruit helpt. Samen hoeven we maar één keer het wiel uit te vinden, zorgen we voor schaalgrootte en slagkracht.

Samen initiëren we onder meer onderzoek. Zo analyseert de Hogeschool van Amsterdam de laadgegevens van de publieke oplaadpalen in de G4-steden en MRA-E-gebied. Bij elkaar gaat het om ruim 11.000 oplaadpalen en zeker 65% van alle laadpalen in ons land. MRA-Elektrisch en de G4-steden gebruiken de analyses voor het maken van nieuw beleid, gebaseerd op harde cijfers. Ook de deelnemende gemeenten doen er hun voordeel mee. Zij gebruiken de data bijvoorbeeld voor het vinden van nieuwe, veelbelovende laadpaallocaties.

Op deze website stellen we de geaggregeerde data beschikbaar aan derden. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. En dat niet alleen, want op dit platform delen we ook andere interessante onderzoeksrapporten en publicaties. Dat past bij onze filosofie: samen helpen we de overgang naar elektrisch rijden versnellen!

Heeft u een vraag over het elektrisch rijden in uw regio?

Laat het ons via deze weg weten.

Research Partner
Hogeschool van Amsterdam
(Amsterdam University of Applied Sciences)

*  Deelnemende gemeenten:
Albrandswaard*, Barendrecht*, Bodegraven-Reeuwijk*, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Gouda, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard*, Kaag en Braassem, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard*, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis*, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk*, Rijswijk*, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Voorschoten, Waddinxveen*, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer*, Zuidplas*.

* Deze gemeenten doen vanaf juli 2021 mee; laadpaaldata vanaf deze datum beschikbaar. Op deze website worden de data van de gemeenten Rotterdam en de overige gemeenten in de provincie Zuid-Holland (SGZH) apart weergegeven.