Evdata.nl vernieuwd

By september 9, 2021Nieuws

Evdata.nl vernieuwd

Evdata.nl vernieuwd

De website Evdata.nl is vernieuwd. De navigatie is verbeterd, er zijn meer data zichtbaar, het downloaden is makkelijker en de site is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op de harde data van bijna 25.000 publieke oplaadpunten. Voor journalisten, onderzoekers en beleidsmakers is Evdata.nl dé tool om de ontwikkeling van het elektrisch rijden op de voet te volgen én te sturen.

De actuele data die op Evdata.nl te zien zijn, komen van de publieke laadpunten in de regio MRA-Elektrisch (de meeste gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht), de G4-steden en de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH; 29 gemeenten rond Rotterdam). Samen gaat het om zeker 65% van alle publieke oplaadpunten in ons land.

Meer data
Met Evdata komen MRA-Elektrisch, de G4 en SGZH tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. Sinds de lancering van de website in 2019 is onder meer te zien hoeveel unieke gebruikers de laadpalen hebben en hoeveel kWh er per paal en per sessie geladen wordt. Nieuw is dat er nu wordt uitgegaan van laadpunten in plaats van laadpalen. Dat geeft een nog realistischer beeld, want doorgaans kunnen er bij een laadpaal twee auto’s laden. Ook wordt de CO2-besparing in beeld gebracht: in tonnen CO2 en in het aantal schone kilometers dat dankzij het elektrisch laden wordt afgelegd. In totaal gaat het per maand nu al om ruim 32 miljoen schone kilometers, waardoor 5500 ton CO2-uitstoot is voorkomen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 6200 vliegreizen van Amsterdam naar New York.

Meer gebruikersgemak
Met de vernieuwing van de site, die in een strak en fris jasje is gestoken, gaan veel wensen van gebruikers in vervulling. De navigatie is verbeterd, grafieken en pagina’s laden sneller en downloaden gaat makkelijker. De Engelstalige versie van de site speelt in op de grote belangstelling van buitenlandse journalisten, beleidsmakers en onderzoekers. De kracht van de site is onveranderd: actuele data van een toonaangevend publiek laadnetwerk zijn structureel beschikbaar voor geïnteresseerden. Met de uitrol van een publiek laadnetwerk maken MRA-Elektrisch, de G4 en SGZH serieus werk van de energietransitie, en zetten zij in op minder uitstoot van fossiele brandstoffen. Dat past bij de filosofie dat kennisdelen loont. Samen helpen we het elektrisch rijden sneller vooruit!