G4-steden en MRA-Elektrisch lanceren evdata.nl

By december 19, 2018Nieuws

G4-steden en MRA-Elektrisch lanceren evdata.nl

Nieuw portaal: actueel inzicht in het elektrisch laden in Nederland

Donderdag 14 februari lanceren de G4-steden en MRA-Elektrisch de website evdata.nl. De site laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op de harde data van meer dan 11.000 openbare laadpunten. Een handig portaal om de ontwikkeling van het elektrisch rijden op de voet te volgen én te sturen.

Binnen het project MRA-Elektrisch realiseren gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een netwerk van openbare laadpalen. De G4-steden doen dat in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Tel je al die palen bij elkaar op, dan gaat het om zeker 65% van alle openbare laadpalen in ons land. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bundelt en analyseert de data die de palen genereren. Vanaf 14 februari staan de uitkomsten op evdata.nl, met iedere maand een nieuwe update.

Grote vraag naar laadgegevens
Naast de uitrol van het openbare laadpaalnetwerk laat de website onder andere zien hoeveel unieke gebruikers de laadpalen hebben, en hoeveel kWh er per paal en per sessie geladen wordt. Hiermee komen de G4-steden en MRA-Elektrisch tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. Alle cijfers laten zien dat het elektrisch rijden sterk groeit. In 2017 werd maar liefst 19.075.529 kWh geladen, wat neerkomt op ruim 95 miljoen schone kilometers. Een groei van 24% ten opzichte van 2016.

Onderzoekers prof. Robert van den Hoed en Youssef El Bouhassani van de HvA leiden de data-analyse. Van den Hoed: “Met evdata.nl is er voor het eerst een website waarop de uitrol en het gebruik van het openbare laadnetwerk in Nederland op de voet kan worden gevolgd: aan de hand van objectieve, betrouwbare en representatieve indicatoren. Dankzij dit doorlopende onderzoek kunnen we de ontwikkelingen rond elektrisch laden echt goed monitoren.” Hiermee is evdata.nl een handige tool voor bijvoorbeeld de beleidsmakers bij gemeenten, provincies en aan de klimaattafels. Ook bij marktpartijen, wetenschappers, journalisten en vanuit het buitenland is er belangstelling.

Kennis delen loont
Voor de G4-steden en de gemeenten binnen MRA-Elektrisch heeft de waarde van de laadpaaldata zich al bewezen. Zij doen hier al langer goede ervaring mee op en gebruiken deze bijvoorbeeld voor het bepalen van nieuwe laadpaallocaties. Op evdata.nl worden de data nu structureel beschikbaar gesteld voor andere geïnteresseerden. Ook vind je er actuele onderzoeks­rapporten (bijvoorbeeld over ‘laadpaalklevers’) en praktische tools, zoals de VvE-brochure voor bewoners van een appartementen­complex die laadoplossingen willen realiseren. Dat past bij de filosofie van MRA-Elektrisch en de G4-steden dat het delen van kennis helpt om de overgang naar elektrisch vervoer in Nederland te versnellen.

Schone en gezonde toekomst
Met de uitrol van een publiek laadnetwerk maken MRA-Elektrisch en de G4-steden serieus werk van de energie­transitie, en zetten zij in op minder uitstoot van fossiele brandstoffen. De laadpalen worden goed gebruikt en leveren groene stroom, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit. Ofwel: een schone lucht en gezonde toekomst voor ons allemaal. De data die op evdata.nl met derden worden gedeeld, zijn geaggregeerde data. Zo wordt het elektrisch rijden vooruitgeholpen, terwijl de privacy van gebruikers en de bedrijfsgevoelige informatie van de laadpaalexploitanten is gewaarborgd.