Laadinfrastructuur elektrisch vervoer bij gebiedsontwikkeling

Laadinfrastructuur elektrisch vervoer bij gebiedsontwikkeling

In het kort

Onderwerp:
Beleid, Laadinfrastructuur
Opdrachtgever:
MRA-Elektrisch
Omvang:
30 pagina’s
Datum:
april 2019
Partner:
EVConsult

Deel deze publicatie

Samenvatting

In Nederland rijden op dit moment ruim 140.000 elektrische personenauto’s. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren sterk toeneemt. Vanaf 2030 is – in overeenstemming met het regeringsbeleid – elke nieuw verkochte auto elektrisch. Dat betekent dat er heel wat laadpalen bij geplaatst moeten worden om aan de laadvraag van al die elektrische auto’s te voldoen. Voor stakeholders als gemeenten, projectontwikkelaars en netbeheerders ligt er een kans. Zij kunnen bij gebiedsontwikkeling en nieuwbouw al rekening houden met de laadinfrastructuur waar straks zeker vraag naar is. Maar hoe pak je dat slim aan? Hoe realiseer je een duurzame wijk met elektrisch vervoer?

Dit rapport voor gemeenten geeft handvatten om het elektrisch rijden en laden al in de planvorming van gebiedsontwikkeling te integreren. Hoe eerder het elektrisch rijden en laden in de planvorming wordt meegenomen, hoe beter. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de energiehuishouding van een wijk, de aanleg van kabels en leidingen, het opstellen van het parkeerbeleid en de inrichting van de openbare ruimte.

Publicatie downloaden