Monthly Archives

mei 2020

Veel meer geladen bij publieke laadpunten in 2019

By | Nieuws

Veel meer geladen bij publieke laadpunten in 2019

Meer en beter. Die woorden kenmerken de ontwikkeling van het publieke laadnetwerk van MRA-Elektrisch in 2019. Het aantal laadpunten groeide met 33%, terwijl de laadpunten beter bezet waren en er per sessie meer geladen werd dan in 2018. Vanaf maart dit jaar zorgt corona voor een grote trendbreuk. Desalniettemin valt er uit de cijfers over 2019 een belangrijke les te trekken: het vraaggestuurd plaatsen van laadpalen loont. Dat biedt houvast in onzekere tijden.

Basis voor de data die zijn gepubliceerd op www.evdata.nl zijn de publieke laadpunten van MRA-Elektrisch, de G4-steden en 18 gemeenten in de regio Rotterdam. Het laadnetwerk groeide van 6000 publieke laadpunten in 2018 tot circa 8000 in 2019. Daarmee omvat het netwerk zeker 65% van alle openbare laadpunten in Nederland. Ook het aantal unieke gebruikers groeide fors: van circa 40.000 naar bijna 60.000. Vooral eind 2019 was de groei bijzonder sterk.

Vaker bezet, meer geladen
In 2019 werd in totaal 46 miljoen kWh geladen, een groei van 70% ten opzichte van 2018 (27 miljoen kWh). De laadpunten waren vaker bezet en werden daarbij effectiever gebruikt dan in 2018: als er een auto bij een laadpunt stond was die een groter deel van de tijd daadwerkelijk aan het laden. Per sessie werd meer geladen dan in 2018, wat zich laat verklaren door de trend naar vol-elektrische auto’s met een grotere batterijcapaciteit.

Vraaggestuurd laden loont
MRA-Elektrisch hanteert de methodiek van vraaggestuurd plaatsen. Een laadpaal wordt in principe alleen geplaatst als er een elektrische rijder is die aangeeft dat hij behoefte heeft aan een openbaar laadpunt in zijn buurt. Dat geeft laadpaalexploitanten de garantie dat het laadpunt ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. De cijfers over 2019 laten zien dat deze aanpak werkt: er werd een forse groei én een intensiever gebruik van het netwerk gerealiseerd. Het netwerk groeide mee met het aantal elektrische auto’s op de weg en e-rijders bleven goed gefaciliteerd. Nu we door corona in onzekere tijden zijn terechtgekomen, is vraaggestuurd plaatsen nog aantrekkelijker. De methode biedt houvast. Daarmee is het dé manier om verantwoord werk te blijven maken van het elektrisch rijden.