Category

Nieuws

Evdata.nl vernieuwd

By | Nieuws

Evdata.nl vernieuwd

De website Evdata.nl is vernieuwd. De navigatie is verbeterd, er zijn meer data zichtbaar, het downloaden is makkelijker en de site is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Evdata.nl laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op de harde data van bijna 25.000 publieke oplaadpunten. Voor journalisten, onderzoekers en beleidsmakers is Evdata.nl dé tool om de ontwikkeling van het elektrisch rijden op de voet te volgen én te sturen.

De actuele data die op Evdata.nl te zien zijn, komen van de publieke laadpunten in de regio MRA-Elektrisch (de meeste gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht), de G4-steden en de Samenwerkende Gemeenten Zuid-Holland (SGZH; 29 gemeenten rond Rotterdam). Samen gaat het om zeker 65% van alle publieke oplaadpunten in ons land.

Meer data
Met Evdata komen MRA-Elektrisch, de G4 en SGZH tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. Sinds de lancering van de website in 2019 is onder meer te zien hoeveel unieke gebruikers de laadpalen hebben en hoeveel kWh er per paal en per sessie geladen wordt. Nieuw is dat er nu wordt uitgegaan van laadpunten in plaats van laadpalen. Dat geeft een nog realistischer beeld, want doorgaans kunnen er bij een laadpaal twee auto’s laden. Ook wordt de CO2-besparing in beeld gebracht: in tonnen CO2 en in het aantal schone kilometers dat dankzij het elektrisch laden wordt afgelegd. In totaal gaat het per maand nu al om ruim 32 miljoen schone kilometers, waardoor 5500 ton CO2-uitstoot is voorkomen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 6200 vliegreizen van Amsterdam naar New York.

Meer gebruikersgemak
Met de vernieuwing van de site, die in een strak en fris jasje is gestoken, gaan veel wensen van gebruikers in vervulling. De navigatie is verbeterd, grafieken en pagina’s laden sneller en downloaden gaat makkelijker. De Engelstalige versie van de site speelt in op de grote belangstelling van buitenlandse journalisten, beleidsmakers en onderzoekers. De kracht van de site is onveranderd: actuele data van een toonaangevend publiek laadnetwerk zijn structureel beschikbaar voor geïnteresseerden. Met de uitrol van een publiek laadnetwerk maken MRA-Elektrisch, de G4 en SGZH serieus werk van de energietransitie, en zetten zij in op minder uitstoot van fossiele brandstoffen. Dat past bij de filosofie dat kennisdelen loont. Samen helpen we het elektrisch rijden sneller vooruit!

Veel meer geladen bij publieke laadpunten in 2019

By | Nieuws

Veel meer geladen bij publieke laadpunten in 2019

Meer en beter. Die woorden kenmerken de ontwikkeling van het publieke laadnetwerk van MRA-Elektrisch in 2019. Het aantal laadpunten groeide met 33%, terwijl de laadpunten beter bezet waren en er per sessie meer geladen werd dan in 2018. Vanaf maart dit jaar zorgt corona voor een grote trendbreuk. Desalniettemin valt er uit de cijfers over 2019 een belangrijke les te trekken: het vraaggestuurd plaatsen van laadpalen loont. Dat biedt houvast in onzekere tijden.

Basis voor de data die zijn gepubliceerd op www.evdata.nl zijn de publieke laadpunten van MRA-Elektrisch, de G4-steden en 18 gemeenten in de regio Rotterdam. Het laadnetwerk groeide van 6000 publieke laadpunten in 2018 tot circa 8000 in 2019. Daarmee omvat het netwerk zeker 65% van alle openbare laadpunten in Nederland. Ook het aantal unieke gebruikers groeide fors: van circa 40.000 naar bijna 60.000. Vooral eind 2019 was de groei bijzonder sterk.

Vaker bezet, meer geladen
In 2019 werd in totaal 46 miljoen kWh geladen, een groei van 70% ten opzichte van 2018 (27 miljoen kWh). De laadpunten waren vaker bezet en werden daarbij effectiever gebruikt dan in 2018: als er een auto bij een laadpunt stond was die een groter deel van de tijd daadwerkelijk aan het laden. Per sessie werd meer geladen dan in 2018, wat zich laat verklaren door de trend naar vol-elektrische auto’s met een grotere batterijcapaciteit.

Vraaggestuurd laden loont
MRA-Elektrisch hanteert de methodiek van vraaggestuurd plaatsen. Een laadpaal wordt in principe alleen geplaatst als er een elektrische rijder is die aangeeft dat hij behoefte heeft aan een openbaar laadpunt in zijn buurt. Dat geeft laadpaalexploitanten de garantie dat het laadpunt ook daadwerkelijk zal worden gebruikt. De cijfers over 2019 laten zien dat deze aanpak werkt: er werd een forse groei én een intensiever gebruik van het netwerk gerealiseerd. Het netwerk groeide mee met het aantal elektrische auto’s op de weg en e-rijders bleven goed gefaciliteerd. Nu we door corona in onzekere tijden zijn terechtgekomen, is vraaggestuurd plaatsen nog aantrekkelijker. De methode biedt houvast. Daarmee is het dé manier om verantwoord werk te blijven maken van het elektrisch rijden.

G4-steden en MRA-Elektrisch lanceren evdata.nl

By | Nieuws

Nieuw portaal: actueel inzicht in het elektrisch laden in Nederland

Donderdag 14 februari lanceren de G4-steden en MRA-Elektrisch de website evdata.nl. De site laat de ontwikkeling en de actuele stand van het elektrisch laden in Nederland zien, gebaseerd op de harde data van meer dan 11.000 openbare laadpunten. Een handig portaal om de ontwikkeling van het elektrisch rijden op de voet te volgen én te sturen.

Binnen het project MRA-Elektrisch realiseren gemeenten in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een netwerk van openbare laadpalen. De G4-steden doen dat in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Tel je al die palen bij elkaar op, dan gaat het om zeker 65% van alle openbare laadpalen in ons land. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) bundelt en analyseert de data die de palen genereren. Vanaf 14 februari staan de uitkomsten op evdata.nl, met iedere maand een nieuwe update.

Grote vraag naar laadgegevens
Naast de uitrol van het openbare laadpaalnetwerk laat de website onder andere zien hoeveel unieke gebruikers de laadpalen hebben, en hoeveel kWh er per paal en per sessie geladen wordt. Hiermee komen de G4-steden en MRA-Elektrisch tegemoet aan de grote vraag naar actuele laadgegevens. Alle cijfers laten zien dat het elektrisch rijden sterk groeit. In 2017 werd maar liefst 19.075.529 kWh geladen, wat neerkomt op ruim 95 miljoen schone kilometers. Een groei van 24% ten opzichte van 2016.

Onderzoekers prof. Robert van den Hoed en Youssef El Bouhassani van de HvA leiden de data-analyse. Van den Hoed: “Met evdata.nl is er voor het eerst een website waarop de uitrol en het gebruik van het openbare laadnetwerk in Nederland op de voet kan worden gevolgd: aan de hand van objectieve, betrouwbare en representatieve indicatoren. Dankzij dit doorlopende onderzoek kunnen we de ontwikkelingen rond elektrisch laden echt goed monitoren.” Hiermee is evdata.nl een handige tool voor bijvoorbeeld de beleidsmakers bij gemeenten, provincies en aan de klimaattafels. Ook bij marktpartijen, wetenschappers, journalisten en vanuit het buitenland is er belangstelling.

Kennis delen loont
Voor de G4-steden en de gemeenten binnen MRA-Elektrisch heeft de waarde van de laadpaaldata zich al bewezen. Zij doen hier al langer goede ervaring mee op en gebruiken deze bijvoorbeeld voor het bepalen van nieuwe laadpaallocaties. Op evdata.nl worden de data nu structureel beschikbaar gesteld voor andere geïnteresseerden. Ook vind je er actuele onderzoeks­rapporten (bijvoorbeeld over ‘laadpaalklevers’) en praktische tools, zoals de VvE-brochure voor bewoners van een appartementen­complex die laadoplossingen willen realiseren. Dat past bij de filosofie van MRA-Elektrisch en de G4-steden dat het delen van kennis helpt om de overgang naar elektrisch vervoer in Nederland te versnellen.

Schone en gezonde toekomst
Met de uitrol van een publiek laadnetwerk maken MRA-Elektrisch en de G4-steden serieus werk van de energie­transitie, en zetten zij in op minder uitstoot van fossiele brandstoffen. De laadpalen worden goed gebruikt en leveren groene stroom, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit. Ofwel: een schone lucht en gezonde toekomst voor ons allemaal. De data die op evdata.nl met derden worden gedeeld, zijn geaggregeerde data. Zo wordt het elektrisch rijden vooruitgeholpen, terwijl de privacy van gebruikers en de bedrijfsgevoelige informatie van de laadpaalexploitanten is gewaarborgd.