Elektrisch vervoer in Nederland – Highlights 2017

By april 18, 2018Cijfers

Elektrisch vervoer in Nederland – Highlights 2017

In het kort

Onderwerp:
Cijfers
Opdrachtgever:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Omvang:
46 pagina’s
Datum:
april 2018
Partner:
met bijdragen van o.a. NKL, ElaadNL, G4-steden en MRA-Elektrisch

Deel deze publicatie

Samenvatting

In 2030 zullen er in Nederland alleen nog emissieloze auto’s verkocht worden. Dit is de ambitie van de Nederlandse overheid. Bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennisinstituten en de overheid werken als onderdeel hiervan in (inter)nationaal verband gezamenlijk aan een versnelde toename van elektrisch vervoer. Het doel is het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen en daarnaast ook het benutten van de bijbehorende economische kansen.

En dat heeft ook in 2017 zijn vruchten afgeworpen. Zo is het aantal elektrische auto’s in Nederland het afgelopen jaar wederom gegroeid. Hierbij is de groei voor het eerst in zijn geheel afkomstig van volledig elektrische auto’s. Er werden ruim 8.627 nieuwe, volledig elektrische personenvoertuigen verwelkomd terwijl het aantal plug-in hybride elektrische personenauto’s licht daalde.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert elektrisch rijden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In 2017 werden op het gebied van elektrisch vervoer veel activiteiten ontplooid en belangrijke resultaten geboekt. Dit jaarverslag bevat een

Publicatie downloaden
Luc

Luc